≡ Menu

USW BA PHOTOGRAPHY GRAD SHOW

You’re warmly invited to attend the opening of this year’s USW BA Photography Graduate Show, Trademark, on Thursday 15th June, 6-9pm at BayArt, Cardiff. 

Please feel free to bring friends, family and acquaintances with you as ALL ARE WELCOME! Refreshments will be available.

The show is open to the public for a week after this from Friday 16th June through to Thursday 22nd June, 11am-5pm daily.

In addition to the show, we will also be launching a publication and website, which will appear here closer to the launch day, replacing the 2022 edition which will be archived:

https://uswbaphotography.com

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i agoriad Sioe Graddedigion BA Ffotograffiaeth PDC eleni,  Nod Masnach, ar ddydd Iau 15 Mehefin, 6-9pm yn BayArt, Caerdydd.

Mae croeso i chi ddod â ffrindiau, teulu a chydnabod gyda chi gan fod CROESO I BAWB! Darperir lluniaeth. 

Bydd y sioe ar agor i’r cyhoedd am wythnos ar ôl hynny, o ddydd Gwener 16 Mehefin tan ddydd Iau 22 Mehefin, 11am-5pm bob dydd. 

Yn ogystal â’r sioe, byddwn hefyd yn lansio cyhoeddiad a gwefan, fydd yn ymddangos yma yn agosach at y diwrnod lansio, gan ddisodli rhifyn 2022, a gaiff ei archifo: 

https://uswbaphotography.com

 

Leave a Comment