≡ Menu

Symposium 3 – 5pm 08.08.2018

Discussion chaired by Sian Melangell Dafydd with some of the exhibiting artists. Simultaneous translation is provided. Book here

The title of the exhibition – Dim ond Geiriau (ydi iaith) (A language is) Only Words – is of course ironic. A language is far more than ‘only words’. It shapes our understanding of the world, conditions our way of feeling and being, and carries the memory and identity of generations. When visual artists explore a language in their work, how does that operate? The discussion, chaired by author Sian Melangell Dafydd, will examine the motivation of several of the exhibiting artists, and open the discussion to the audience. Discussion will be bi-lingual, with translation facilities.

Mae teitl yr arddangosfa, wrth gwrs, yn un eironig. Mae iaith yn llawer mwy na ‘dim ond geiriau’. Mae hi yn llunio ein ffordd o ddeallt y byd, ac yn archif o gôf a hunaniaeth cenedlaethau. Pan fydd artistiaid gweledol yn archwilio iaith yn eu gwaith, sut mae hyn yn gweithio? Bydd y drafodaeth, dan lywyddiaeth yr awdur Sian Melangell Dafydd, yn archwilio rhesymeg nifer o’r artistiaid sydd yn arddangos, a bydd y drafodaeth ddwyieithog yn agored i’r gynulleidfa.

Supported by the Centre for the Study of Media and Culture in Small Nations, University of South Wales.

Leave a Comment