≡ Menu

Cynnal eich digwyddiad yn Oriel BayArt

Mae gofod unigryw BayArt ar gael i’w logi am ddiwrnod neu wythnos. Mae’n ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau amrywiol yn cynnwys arddangosfeydd; lansio cynnyrch; partïon preifat; sioeau ffasiwn a dylunio; digwyddiadau corfforaethol; seminarau; derbyniadau diodydd.
Maint: Mae’r lle’n mesur 179 metr sgwâr a gall gymryd hyd at 150 o westeion yn gyfforddus
Pris: Ar gael ar gais (gostyngiad 25% i ddigwyddiadau dielw)

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â llogi BayArt cysylltwch â Maggie James neu Philip Nicol
E: [email protected]