≡ Menu

Coming up in September

Captured Moments : Reflected Spaces

It is human interaction with the built environment, the relationship between the qualities of a place and our senses, which brings together the work in this exhibition. Observations and design studies that consider landscape, texture, heat and light as building materials allow us to question their effect on our experience of everyday surroundings.

Artist, Rhian Hâf and architects, Rhian Thomas, Dow Jones, HASSELL, Victoria Coombs and Wayne Forster explore environmental stimuli and capture transient moments in this multi-faceted exhibition supported by Ruthin Craft Centre in partnership with the Design Commission for Wales and Bay Art.

……………………..

Cipio Eiliadau : Gofodau wedi’u Hadlewyrchu

Rhyngweithiad dynol â’r amgylchedd adeiledig, y berthynas rhwng priodweddau lle a’n synhwyrau, sy’n dod â’r gwaith yn yr arddangosfa hon at ei gilydd. Arsylwadau ac astudiaethau o ddyluniadau sy’n ystyried tirwedd, ansawdd, gwres a golau wrth i ddefnyddiau adeiladu ganiatáu i ni gwestiynu eu heffaith ar ein profiad o amgylchoedd cyffredin.

Mae’r artist, Rhian Hâf a’r penseiri Rhian Thomas, Dow Jones, HASSELL, Victoria Coombs a Wayne Forster yn archwilio ysgogiadau amgylcheddol ac yn cipio eiliadau diflanedig yn yr arddangosfa amlweddog hon a gefnogir gan Ganolfan Grefft Rhuthun mewn partneriaeth â Chomisiwn Dylunio Cymru a Bay Art.

 

Leave a Comment