≡ Menu

Chwyldro Tawel / Silent Revolution

Chwyldro Tawel / Silent Revolution

Geraint Ross Evans / Sue Williams

Gwahoddir chi a’ch gwesteion i sesiwn breifat i weld arddangosfa o waith gan Sue Williams a Geraint Ross Evans.

6pm – 8pm / Ddydd Gwener 16 Chwefror

BayArt, 54 B/C Bute Street Bae Caerdydd CF10 5AF

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul 11-5pm.  Mae’r arddangosfa yn parhau tan 17 Mawrth

Cefnogir yr arddangosfa hon gan Gyngor Caerdydd.

You and your guests are invited to the private view of an exhibition of work by Sue Williams and Geraint Ross Evans 6pm – 8pm / Friday 16th February

BayArt, 54 B/C Bute Street Cardiff Bay CF10 5AF

Open Wednesday to Sunday 11-5pm.  

The exhibition continues until 17th March

This exhibition has been supported by Cardiff Council.

Leave a Comment

Previous post: