≡ Menu

Grŵp Stiwdio Artistiaid Butetown

17 Tachwedd hyd 11 Rhagfyr 2020

Iwan Bala, Dave Brook, Valerie Coffin Price, Richard Cox, Carwyn Evans, Anne Giles Hobbs, Dave Gould, Carol Hiles, Mary Husted, Dilys Jackson, Maggie James, Philip Nicol, Liam O’Connor, William Roberts, Terry Setch, Emrys Williams, Sue Williams

Grŵp Stiwdio Artistiaid Butetown yw un o’r rhai hynaf yng Nghymru. Dyma arddangosfa i ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu’r stiwdios a’r oriel yn 54b/c Stryd Bute, sy’n darparu mannau gweithio fforddiadwy i artistiaid, yn fythol-barhaus.

Ymysg yr artistiaid presennol mae aelod o’r Academi Frenhinol, arddangosydd Artes Mundi, pedwar o enillwyr Medal Aur yr Eisteddfod Genedlaethol ynghyd â nifer o artistiaid sydd wedi arddangos yn genedlaethol a thros y byd.

Mae’r gwaith i gyd yn fyfyrdod ar y modd y gall stiwdios ennyn creadigrwydd.

Lluniau:
Dilys Jackson. Peillffurf pigyrnol. Efydd
Dave Brook. Lancaster
Iwan Bala. Cofiwch Dryweryn