≡ Menu

‘CARIO CLECS’

Mae’r tair artist hyn yn rhannu gofod stiwdio agored lle mae eu gallu gweithredol a chreadigol yn dod ynghyd. Er nad grŵp cydlynol mohonynt o ran cynnwys na modd, maen nhw’n rhannu rhai nodweddion penodol yn y ffordd y maent yn gweithio. Arlunwyr cynrychioliadol ydynt ill tair, ac mae pob un yn edrych ar ffotograffau neu atgynhyrchiadau fel ysgogiad. Mae pob un yn defnyddio’i gwaith i ddehongli, darllen a deall atgynyrchiadau trwy fynd ati’n ymwybodol i brosesu ac ailddelweddu mewn paent. Mae pob un yn edrych ar beth sy’n ddiangen neu’n hanfodol drwy eu dewisiadau. Maent yn cwestiynu dilysrwydd neu wreiddioldeb delwedd. Nid mewn ffordd sinigaidd neu eironig y gwnânt hynny, fodd bynnag, ond yn hytrach mewn ysbryd o farwnadu, cynhesrwydd ac ymchwil am yr hyn a allai fod yn farddonol.

Mae gwaith Zena Blackwell yn astudio eiliadau gwallgof, pryderus ac anniben magu plant. Mae’n gweithio o ffotograffau archif yn ogystal â lluniadu’n uniongyrchol o fotiff. Gall ei dewis o ddelwedd, ei symleiddiad o ffurf a’i defnydd dwysach o liw dwfn gwastad greu ymdeimlad o ddieithrwch ac anniddigrwydd. Ychwanegir at hyn gan y modd y caiff y llun ei gyfansoddi a’i docio, a all beri dryswch a dirgelwch yn aml.

Diddordeb mawr Lara Davies yw ystyron atgynhyrchu, dethol ac efelychu. Mae ei pheintiadau o ddarluniau artistiaid eraill a atgynhyrchwyd mewn llyfrau yn gweithio fel ffordd o dalu gwrogaeth (mae hithau’n ei disgrifio’i hun fel math o ‘fand teyrnged’). Mae’r newidiadau graddfa, y sylw nid yn unig i’r gwaith paent ond hefyd i ansawdd sglein papur ac ansawdd y golau sy’n syrthio arno, yn creu cyferbyniadau diddorol ynghyd â chyfoeth.

Mae Rhiannon Davies yn gweithio gyda ffilm a ffotograffau sy’n cynnig gwerthoedd hiraeth a ffeministiaeth fel themâu potensial. Mae ganddi ddiddordeb yn y modd y gall gweithred fod yn gyforiog o amwys o gael ei llonyddu gan y lens. Mae ei grwpiau storïol o bobl yn groes rhwng Vixens Russ Meyer a bachanaliaid Poussin. Mae’r lluniau’n aml wedi’u peintio mewn tonau tawel a ffocws meddal sy’n ychwanegu at eu hamwysedd. Mae ei gwaith diweddar yn ymwneud â’r syniad o dymhorau ac adrodd storïau.

Gwneuthurwyr yw’r artistiaid hyn bob un sy’n gwbl argyhoeddedig o effeithiolrwydd a phŵer peintio. Maent yn lleisio’n glir eu gwahanol bersonoliaethau drwy eu prosesau a’u gweithredoedd eu hunain.