≡ Menu

STORM

Rachel Gadsden gyda’r Deluge Collective, 

Arddangosfa Rithiol gyda BayArt yn lansio ar 17 Ebrill 2021 https://digital.bayart.org.uk/

Arddangosfa ar-lein o baentiadau, lluniadau, animeiddiad, a ffilm perfformiad sain/celf ddigidol. 

‘Ac unwaith y bydd y storm ar ben, fyddi di ddim yn cofio sut y doist ti drwyddi, sut y llwyddaist ti i oroesi. Fyddi di ddim hyd yn oed yn siŵr a yw’r storm ar ben go iawn … Pan ddoi di allan o’r storm, fyddi di ddim yr un person a gerddodd i mewn. Dyna hanfod y storm hon.’

Haruki Murakami  Kafka on the Shore 2002

Criw cydweithiol amrywiol rhyngwladol o artistiaid, cerddorion ac ysgrifenwyr yw’r Deluge Collective. Ein nod yw archwilio ffyrdd y mae mynegiant yn symud rhwng ein hymarferion celfyddydol unigol, i ddatgelu syniadau dyfnach am ein cyd-ddynoliaeth. Yn sail i’r broses greadigol mae’r uchelgais i sicrhau bod mynediad i’r anabl yn rhan greiddiol o’n gweledigaeth esthetig.

Mae Rachel Gadsden (y DU) yn artist a chyfarwyddwr a chanddi anabledd a nam ar y golwg. Yn fynegiannol ei harddull, mae’n creu arddangosfeydd unigol, perfformiadau a phrosiectau ymgysylltu cymdeithasol cydweithiol gyda chymunedau anabl, bregus a phrif-ffrwd ym Mhrydain a thramor, trwy waith peintio, perfformiad, a ffilmio digidol, gyda’r nod o ddatblygu deialogau trawsddiwylliannol sy’n ystyried syniadau hollgyffredinol am ddynoliaeth.

Mae Colin Hambrook (y DU) yn artist, bardd, perfformiwr, sgrifennwr a golygydd Disability Arts Online. Mae’n creu lluniadau, paentiadau a gweithiau celf cyfrwng cymysg ochr yn ochr â’i waith ysgrifennu helaeth sydd wedi’i gyhoeddi, a hwnnw’n adlewyrchu ei statws fel artist anabl. Roedd ei brosiect “Knitting Time” – prosiect ymchwil a datblygu – yn fyfyrdod ar ‘golled’ fel ysgogydd seicosis, ac yn cynnwys llyfr hardd o gerddi a lluniadau.

Mae Siu Fong Yeung (Hong Kong) yn artist gweledol a pherfformiadol anabl. Enillodd radd Baglor y Celfyddydau (Celfyddyd Gain) ym Mhrifysgol RMIT ac Ysgol Gelf Hong Kong. Mae gan Yeung brofiad helaeth ym maes perfformiad, fideo, gosodwaith a pheintio ac mae wedi arddangos ei gwaith yn Hong Kong a thros y byd.

Mae Jeremy Hawkes (Awstralia) yn artist anabl, yn weithiwr yn y celfyddydau, yn awdur ac weithiau’n berfformiwr. Mae wedi arddangos ei waith yn helaeth yn Awstralia a thros y môr ers 20 mlynedd a mwy, yn fwyaf diweddar yn Sefydliad Celf Berlin fel rhan o Gymrodoriaeth Create NSW, y Lone Goat Gallery yn Byron Bay, ac arddangosfa un dyn yn Oriel Ranbarthol Lismore.

Mae Freddie Meyers (y DU) yn gyfansoddwr, trwmpedwr a chyfarwyddwr cerdd gyda @bandwidthensemble sy’n archwilio byrhoedledd cerddoriaeth fyw yn yr amgylchfyd ar-lein. Mae ei gerddoriaeth yn archwilio’r ffordd y gall elfennau cwbl wahanol gydeistedd i greu seiniau newydd a chyffrous. Mae rhan o’i ymarfer wedi canolbwyntio ar gydweithio gyda cherddorion Lefantaidd, gan ymchwilio i ffyrdd y gall gwahanol ddiwylliannau cerddorol gydfodoli fel un.

Mae Emily Earl (Cymru) yn feiolinydd amrywiol ac amrywiaethol ei hymarfer. Enillodd wobr Bow Prize @beareslondon gan y @royalacademyofmusic ac mae ei repertoire yn cynnwys gweithiau newydd eu comisiynu a pherfformiadau ar offerynnau o’r oes o’r blaen. Mae Emily yn amgyffred cerddoriaeth o amgylch cysyniadau mynegiant a chyfathrebu, ac mae’r Deluge Collective yn cynnig gofod hynod ddifyr lle gellir ymestyn cysyniadau cerddoriaeth siambr i’r celfyddydau ehangach.