≡ Menu

2 – 31 Hydref 2015. Gŵyl Diffusion, Serge Clément

Mae oriel BayArt yn brif bartner yng Ngŵyl Diffusion eleni a bydd yn arddangos gwaith yr artist o fri rhyngwladol Serge Clément, sy’n byw ac yn gweithio ym Montreal.

Er mai ffotograffiaeth ddogfennol sydd wrth wraidd ei ddull o weithio, mae’n ymestyn y tu hwnt i hyn i’r goddrychol, gan ddatgan bod y byd yn lle ansicr, diflannol a barddonol. Er enghraifft, mae ‘Disoriented’ wedi’i gynllunio fel croesfan yn nhymhorau bywyd sy’n arosod y byd trefol, gwledig, disgrifiadol, mewnsyllol, cymdeithasegol ac athronyddol. Yn gyfuniad o ffuglen a ffaith, dilead y cof, a chan gynnwys cyfeiriadau at lenyddiaeth a hanes ffotograffiaeth, mae’r prosiect yn cwmpasu 40 mlynedd o ffotograffiaeth, gan ddefnyddio’i waith diweddar a hefyd ffotograffau nas cyhoeddwyd a “ddarganfuwyd” yn ei archifau. Mae teimlad hynod o arluniaidd i effaith chiaroscuro y golau a’r holl gymhlethdodau o ran arwyneb a gofod.

Mewngofnodwch i wefan Gŵyl Diffusion am newyddion diweddaraf yr Ŵyl:

www.diffusionfestival.org
Ebost:[email protected]
Twitter: @_Diffusion
Facebook & Flickr: diffusionfestival

Leave a Comment