≡ Menu

Six Artists

Exhibition in partnership with Disability Arts Cymru 2nd February – 1st March 2019 Read More

stiwdio/lle:LLE at BayArt

Invitation to private view Read More

Dépaysé - Serge Clément (Montreal, Canada)

2 – 31 Hydref 2015. Gŵyl Diffusion, Serge Clément

Mae oriel BayArt yn brif bartner yng Ngŵyl Diffusion eleni a bydd yn arddangos gwaith yr artist o fri rhyngwladol Serge Clément, sy’n byw ac yn gweithio ym Montreal. Er mai ffotograffiaeth ddogfennol sydd wrth wraidd ei ddull o weithio, mae’n ymestyn y tu hwnt i hyn i’r goddrychol, gan ddatgan bod y byd yn Read More