≡ Menu

Mary Husted, Lois Williams

10 Maw – 6 Ebr 2018

Er bod yr artistiaid hyn yn wahanol iawn o ran y methodolegau ffurfiol a materol sydd ymhlyg yn eu hymarfer, y mae ymdeimlad cryf o gydnawsedd emosiynol rhwng y ddwy. Mae ganddynt ill dwy ddiddordeb yn y tir a’r tirlun, a’r modd y mae canfyddiad a gweledolrwydd yn gydgysylltiedig a than ddylanwad rhagdyb a chof. Maent hefyd yn rhannu ymdeimlad â breuder, amrediad tonyddol a haenu fel proses ac ystyr. Mae gwaith Mary wedi’i leoli’n gryf o fewn lluniadu, tra bod i waith Lois ystyriaethau ffurfiol ehangach, yn cynnwys gosodwaith, cerflunwaith, darnau wal a lluniadu hefyd.
 

Yng ngeiriau Mary Husted ei hun – “Mae fy ngwaith ar y prosiect Llyfrau Agored wedi dod â mi i gysylltiad ag artistiaid o draddodiadau gwahanol iawn. Oddi wrth y Tsieineaid dysgais ddealltwriaeth newydd o ofod positif a negatif a pharch at y marc damweiniol. Mae hyn wedi bwydo i mewn i’m gwaith innau ac wedi fy helpu i ddatblygu’r hyn a alwaf yn galigraffeg y marc ‘canfyddedig’ neu ‘roddedig’. Rhwbiadau o’r amgylchedd naturiol yw llawer o’r marciau hyn. Cyfunir tameidiau o’r rhain ynghyd â marciau a dynnwyd â phensel, a gadael iddynt grwydro ar draws tudalennau i awgrymu yn hytrach na darlunio’r byd o’m cwmpas.

Yn Certain Welsh Artists, sonia Lois am gwestiwn parhaus priodoldeb defnyddiau: ‘Yn fy stiwdio rwy’n gweithio ynghanol pethau: weiren sy’n fy atgoffa o wallt, gwallt go iawn a synthetig, blew ceffyl, gwlân defaid, mwslin, ffelt, papur rhaff: pob math, wir. Gweithiau yw’r rhain yn eu cyfnod cynnar, gweithiau ar eu hanner, gweithiau wedi’u gadael am sbel. Yn achlysurol iawn, mewn gofod sydd wedi’i dacluso ceir gwaith terfynol, gorffenedig yn sownd ar y wal, neu’n sownd ar y llawr, neu’n sownd ar y nenfwd.’