≡ Menu

David Garner a Tom Pitt

13 Hydref -9 Tachwedd 2018

Dyma ddau artist â syniadau gwahanol iawn o ran bwriad ac ymarfer. Ond mae’r ddau’n rhannu diddordeb mewn mannau neu bethau gadawedig, yn ansawdd lle neu wrthrych sydd wedi’i ddefnyddio ac yna’i daflu o’r neilltu neu ei alw’n ddiwerth, neu mewn mannau lle mae ‘ysbrydion’ diwydiannol. Maen nhw hefyd yn rhannu teyrngarwch eithafol a chryf tuag at y fan lle maen nhw’n byw ac yn gweithio. Gall hyn gynnwys ymlyniad seicolegol a phersonol hanesyddol at leoliad neu dirwedd. Mae eu gwaith yn adlewyrchu’r cysylltiad hwn. Mae a wnelo hyn nid yn unig â phwnc ond hefyd ag agwedd tuag at ffurf.

Cydosodwr yw David, sy’n cymryd gwrthrychau anghydweddol ac yn eu cyfosod i wneud gosodiad unigol arall. Mae’n defnyddio pethau a gwrthrychau go iawn sydd yn aml wedi cael swyddogaeth neu ‘ddefnydd’ blaenorol. Wedyn cyflëir y rhain mewn ffyrdd sy’n eu hadfywio ac yn rhoi posibiliadau eraill iddynt. Yn aml mae’r rhain yn wleidyddol, yn ddamhegol neu’n symbolaidd. Ond y tu hwnt i’r ystyron mwy diamwys hyn y mae dehongliadau eraill posibl a ddaw o ymdeimlad o ddarfodedigaeth, o lychlydrwydd, o gael eu diystyru. Mae’r nodweddion hyn ynddynt eu hunain yn meddu ar dynerwch sy’n helpu ategu prif ergyd y gweithiau. 

Arfer Tom, ar y llaw arall, yw ymchwilio i nodweddion paent ac arwyneb wrth greu ei gelfyddyd. Daw o hyd i’w ddelweddau trwy broses, o ddileu, o lyfnu, o erydu a thrwy hynny ddatgelu. Maent yn rhan greiddiol iawn o weithgaredd canolog peintio. Ond mae yntau hefyd yn cyflwyno defnyddiau ac elfennau nad ydynt yn perthyn, a all dorri undod peintiad. Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn llefydd neu ofodau diwydiannol a adawyd ar ôl, sy’n cyd-fynd â diddordebau David i raddau. Ond yng ngwaith Tom deuir â’r rhain i mewn i gonfensiynau iaith darlunio, felly, er enghraifft, gall hen sied ddarparu ffurf haniaethol a hefyd gymeriad unigolyddol.