≡ Menu

Jacqueline Alkema, Mabli Jen Eustace, Llinos Thomas

11 Tach – 8 Rhag 2017

Tair artist sy’n rhannu diddordeb mewn ymchwilio i agosrwydd, a hynny drwy’r dewis o ddelwedd a thrwy’r arwyneb a adeiledir.

Ganwyd Jacqueline yn yr Iseldiroedd ac mae’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd a’r Cymoedd ers 1979. Mae ei chynefindra ag arlunio Fflemaidd ac Iseldiraidd yn amlwg yn llawer o’i gwaith. Ceir teimlad pendant o’r ymwybyddiaeth fynegiadol sy’n nodweddiadol o Ogledd Ewrop. Mae ei gwaith yn aml yn dywyll ac agos-atoch, gan gyfleu ffigurau dynol sydd naill ai’n syllu’n syth atoch, neu ar goll yn eu meddyliau eu hunain. Heb fod yn alegorïaidd nac yn amlwg symbolaidd, maent fel petaent yn cwmpasu rhyw freuder dynol cyffredinol. 

Mae gwaith Mabli’n cyfuno ffigur a haniaeth, a’i delweddaeth yn ymdrin ag ymdoddiad synhwyraidd ac arddulliol y ffigur a’r gofod o’i gwmpas. Mae’n cyflwyno amwyseddau sy’n gofyn i’r gwyliwr benderfynu beth sy’n ffurf a ble sy’n destun. Yn ei geiriau hi – “Mae fy ymarfer ar hyn o bryd yn ymwneud â gweithio gyda’r berthynas rhwng y ffigur dynol a’i amgylchedd. Gweithiaf o ffotograffau collage ohonof fy hun i greu lluniadau a pheintiadau sy’n awgrymu amwysedd rhywedd a naratif”.

Mae Llinos yn sefydlu byd idiosyncratig o hiwmor a hyfrydwch. Yn ei geiriau hi – “Cynnwys fy ngwaith yw gwrthrychau ffigurol sy’n symud o gwmpas plân y llun gan ryngweithio â siapiau haniaethol. Weithiau bydd y gwrthrychau’n eistedd ar ben y siapiau haniaethol, weithiau’n eistedd y tu ôl iddynt, weithiau y gwrthrychau yw’r siapiau haniaethol. Mae’r gwrthrychau yn fy mheintiadau’n aml yn amwys, wedi’u hysbrydoli gan ‘Don Quixote’ Cervantes lle mae melinau gwynt yn gewri a thafarnau’n gestyll. Nid lluniau bywyd llonydd yw fy mheintiadau – ‘nature vivante’ ydynt, peintiadau o wrthrychau byw.”