≡ Menu

John Selway

20 Ionawr – 16 Chwefror 2018

Yn ddiweddar, dywedodd David Hurn (ffotograffydd Magnum) fod John Selway, mae’n debyg, yn un o brif artistiaid Prydain nad oedd wedi cael cydnabyddiaeth. Mae ei waith yn llachar, yn ddyfeisgar a bron bob amser yn amlhaenog o ran gofod ac amser trwy’r modd yr adeiledir naratifau. Bydd yr arddangosfa yn BayArt yn cynnwys peintiadau olew, dyfrlliw a lluniadau digidol, llawer ohonynt yn seiliedig ar stori Peter Pan. 

Yng ngeiriau John ei hun – “Mae cynnwys yr arddangosfa’n gofnod o flynyddoedd lawer o ymgolli mewn naratif. Cymerwyd y naratif o amrediad o ffynonellau mor amrywiol â’r Holocost, barddoniaeth Dylan Thomas, Jean Genet ac yn fwyaf diweddar Peter Pan J.M. Barrie. Yn achos barddoniaeth Dylan Thomas mae’r delweddau terfynol yn gymysg iawn â’m bywgraffiad i fy hun. Ailweithio ffeithiau’n ddychmygus drwy gyfrwng y ddelwedd beintiedig a wneir yn y lluniau, nes ymdebygu braidd i nofel weledol, yn rhannol ffeithiol, ffuglennol, dychmygol. Mae’r elfennau hyn i’w cael ym mhob un o’m gweithiau.”