≡ Menu

Chwe Artist

02 Chwefror  – 01 Mawrth 2019 

Vivi Mari Carpelan, Jo Shapland, Lou Lockwood, Gemma Jayne Paine, Rachel Wellbeing a Jan Williams.

Prosiect ar y cyd yw’r arddangosfa hon gyda Chelfyddydau Anabledd Cymru. Mae’r artistiaid hyn i gyd yn meddu ar lais a ffurf mynegiant arbennig. Mae rhai’n defnyddio’u celfyddyd i fyfyrio ar eu hamryfal anableddau, weithiau drwy hiwmor, weithiau fel dadansoddiad neu fel her. Mae rhai’n ymchwilio i ‘ddefnydd’ ei hun drwy eu galluoedd corfforol eu hunain neu’n defnyddio defnyddioldeb fel trosiad. Artistiaid ydynt sy’n dangos ymrwymiad difrifol i ddatblygu eu ‘llais’ eu hunain a hyrwyddo’u hymarfer unigol. Does dim meini prawf cysyniadol cyffredinol na chysylltiad thematig heblaw bod pob un o’r artistiaid yn aelod o Gelfyddydau Anabledd Cymru, a bydd yr arddangosfa’n tynnu sylw at eu hagweddau neilltuol a’u cryfderau unigol. 

Mae’r gwaith yn amrywio o gerflunwaith ffigurol ceramig a allai ffurfio ‘grwpiau’ gosodwaith; cerflunwaith efydd sy’n cynnwys sain sy’n ymateb i broblemau colli golwg; lluniadu’n tarddu o berfformiad a dawns; delweddau ar wal mewn cyfryngau cymysg; dillad fel sylwebaeth fywgraffiadol ar faterion rhywedd; a gwaith cyffredinol mewn cyfryngau cymysg, collage a pheintio sy’n ysgogi cof a synnwyr lleoliad ochr yn ochr â gweithiau eraill a allai gyfleu’r corff neu gynllunio naratifau dyfeisgar. Mae’r gydweithfa hon yn gyfoethog, amrywiol a mympwyol.

Mae’r arddangosfa’n lledu’r amrediad artistiaid sydd fel arfer yn arddangos gyda ni a hefyd yn helaethu natur ein cynulleidfa a’n tiriogaeth arferol. Gobeithiwn dynnu sylw at faterion anabledd ac ymarfer artistig drwy’r arddangosfa ei hun a hefyd drwy weithdai/digwyddiadau addysgol.